klimatyzacja

klimaa                    WAŻNE INFORMACJE             klimaa
klima_auto

Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?

• Ponieważ w naturalny sposób nawet z całkowicie szczelnego układu ubywa rocznie od 10 do 15 proc.    czynnika chłodniczego.
• Ponieważ inaczej nie można zagwarantować smarowania kompresora.
• Ponieważ wilgoć w układzie może spowodować poważne uszkodzenia.

Klimatyzator samochodowy traci 75 proc. swej wydajności chłodzenia powietrza, gdy w układzie krąży połowa wymaganej przez konstruktora ilości czynnika chłodniczego. W ciągu jednego roku poprzez przewody i złącza z układu ubywa ok. 10 do 15 proc. czynnika. Oznacza to, że już po trzech latach zdolność do schładzania wnętrza samochodu ulega drastycznemu ograniczeniu.
Ponadto czynnik krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Kompresor wymaga obecności tego oleju, bez niego nie jest smarowany. Jeśli w układzie jest za mało czynnika, do kompresora dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzić do kompletnego zatarcia sprężarki, w konsekwencji konieczna będzie jej wymiana lub gruntowna naprawa.
Taka naprawa zwykle pociąga za sobą wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Można takiej ewentualności uniknąć, poddając układ klimatyzacji corocznemu przeglądowi. Ponadto czynnik chłodniczy absorbuje wilgoć z powietrza atmosferycznego poprzez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Następstwem pracy układy z  zawilgoconym czynnikiem będzie przyspieszone zużycie
i mechaniczne uszkodzenia części układu. Gdy w układzie klimatyzacji krąży zawilgocony czynnik chłodniczy zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie blokuje działanie klimatyzatora,
a w dalszej kolejności prowadzi do zniszczenia skraplacza i sprężarki.

klimatyzacja

Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?

• Bakterie, grzyby i inne drobnoustroje osadzające się na parowniku powodują powstawanie
niemiłych woni i mogą wywołać reakcje alergiczne pasażerów samochodu.

Parownik jest zamontowany pod deską rozdzielczą i zintegrowany z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Osadzająca się na jego powierzchni wilgoć ze schładzanego powietrza i brak światła stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów.
Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osiadają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. U wielu ludzi grzyby i drobnoustroje powodują kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne. Ponadto gnijące w wilgoci mikroorganizmy wywołują niemiłą, stęchłą woń.

Regularna dezynfekcja parownika niszczy zarodniki grzybów, bakterie i drobnoustroje.
Jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, nie wywołuje żadnych szkodliwych następstw.


Dlaczego zaparowują szyby? Czy można temu zapobiec?
 Czy potrzebna jest klimatyzacja w samochodzie zimą?

• Parowanie szyb to nic innego niż osadzanie się na nich wilgoci z powietrza.
   Pomocne może tu być odpowiednie użycie klimatyzacji.

W chłodne i wilgotne dni powietrze zawiera dużo wilgoci, a pasażerowie wsiadający do samochodu wnoszą do niego jej jeszcze więcej na ubraniu i butach. Dodatkowo efekt ten jest pogłębiany przez oddychanie. Na szybach osadza się także woda parująca z mokrych dywaników. System klimatyzacji wysusza powietrze w kabinie, szybko oczyszczając szyby. Osuszanie można znacznie przyspieszyć zamykając dopływ powietrza do kabiny z zewnątrz (tryb zamkniętego obiegu powietrza).

Efektywny sposób osuszania zaparowanych szyb:
• Włączyć klimatyzację
• Skierować nawiew na szybę przednią
• Włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza (w niektórych samochodach jest to niemożliwe
   w połączeniu z nawiewem na szybę, wówczas należy przejść od razu do następnego punktu)
• Ustawić dmuchawę i ogrzewanie na maksimum

Po krótkim czasie należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza,
a dmuchawę ustawić na mniejszą intensywność.

Uwaga: samochody wytwarzane przez niektórych producentów automatycznie wyłączają układ klimatyzacji, jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +4 st. C.


Dlaczego tak ważne jest, by używać klimatyzacji nie tylko w lecie?

• Aby szybciej osuszyć zaparowane szyby
• Aby poprawić atmosferę w kabinie
• Aby się upewnić, że układ jest ciągle sprawny

Zaparowane okna to zmniejszona widoczność i ryzyko związane z bezpieczeństwem jazdy.
Kiedy włączone jest razem ogrzewanie i klimatyzacja, powietrze ulega nie tylko podgrzaniu,
 ale i wysuszeniu (więcej szczegółów w sekcji „Dlaczego zaparowują szyby?").
Dzięki temu szybko przywracana jest pełna przejrzystość szyb i atmosfera w kabinie jest zdrowsza.

Aby upewnić się, że w układzie klimatyzacji znajduje się wystarczająca ilość oleju,
oraz że uszczelki zachowują swoje parametry, układ klimatyzacji musi być włączany
przynajmniej na kilka minut tygodniowo także w zimie. Dzięki temu kierowca ma pewność,
że klimatyzacja jest sprawna i przygotowana do intensywnej eksploatacji, gdy nadejdą ciepłe dni.